Laat je inspireren en ga aan de slag!
DoeTuinen PDF Print E-mail

Doetuinen

Hier vind je alles over het leuke initiatief DoeTuinen, van de stichting Doetank, een collectief van kunstenaars en onderzoekers dat projecten opzet die de sociale cohesie bevorderen.  

 
Moestuinen in Noord PDF Print E-mail

De Moestuinen in Amsterdam noord

De moestuinen in Noord zijn op dit moment de volgende:

Speeltuinen 

Twee speeltuinen (De Speelvogel en Bloemenkwartier) krijgen dit jaar moestuintjes waar de kinderen voor gaan zorgen. Ook gaan zij koken van de oogst in het resaurant Chefs Table. Lees hier meer daarover. Dit wordt georaniseerd door stichting SPIN, SPeeltuinen In Noord.

Buurtmoestuinen

In de Banne is een aantal buurtbewoners begonnen, met medeweten van het stadsdeel, om buurtmoestuinen in te richten. De eerste planten zijn de grond in gegaan, achter het Loodskotterhof. Ik houd jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

De Smultuin op boerderij De Stadshoeve

Op de stadshoeve is een hectare ingericht als moestuin. De tuinierster Valerie Turner, die wel vaker opduikt op deze site, is een van de actieve tuiniersers op deze tuin. Verder zijn daar Ellen Heeres actief en Nicole Derop.

Valerie zou graag les gaan geven over de moestuin op deze boerderij, waar ook een prachtige lesruimte aanwezig is. Haar blog is: http://valerieskitchengarden.wordpress.com/

 

De schakels die nu nog missen zijn: basisscholen waar tuintjes komen en het tuinieren thuis, in tuin en op balkon. Als die erbij komen heb je een prachtige ketting van klein naar groot: Balkon/tuin, speeltuin, basisschool, buurtmoestuin, boerderij. En dat is dan: Van Balkon tot Boerderij

 

 

 

 

 

 

 

 
Blogbericht april 2011 PDF Print E-mail

 

Update vorig blog  Voedselproductie, economische crisis en financieel terrorisme

 Onlangs zijn twee interessante berichten verschenen over de stijging van de voedselprijzen van de gevolgen daarvan: 

1 Een onderzoek van over de kwetsbaarheid van de veesector door geopolitieke verschuivingen en prijsstijgingen van bijv. soja: zie hier het persbericht daarover: 

 2 Vandaag, 14 april een persbericht van de Wereldbank dat een niet mis te verstane titel heeft: Voedselprijzen in de gevarenzone

 

In het TV programma Aanpakkers vraagt de interviewer mij of ik geen doemdenker ben als ik vaststel dat we een serieuze kans hebben op honger in Europa. Met bovenstaande artikelen kan ik gerehabiliteerd worden tot realist, lijkt me zo. 

 

 

Blog april 12 2011 

 Voedselproductie, economische crisis en financieel terrorisme

Voor mij persoonlijk zijn de onderstaande nieuwsbronnen erg waardevol. Hoewel ik het met geen van allen helemaal eens ben, of in sommige gevallen twijfel aan hun analyse. Dit is geen website over het financieel systeem, dus ik zal er ook niet te diep op in gaan, maar vooral de implicaties weergeven van hetgeen volgens mij staat te gebeuren. 

Trends Research Institute is het domein van visionair Gerald Celente. Hier ook zijn youtube kanaal.

The Keiser report is een hele goeie show over de uitbuiting door het financieel systeem, met de grote banken en de IMF voorop

The Automatic Earth is een blog die gaat over het financieel systeem en de deflationaire crisis die er aan zit te komen. Zeer goed gefundeerd en gericht op 'het grote verhaal', achter de schijnbaar toevallige gebeurtenissen. 

 

We moeten ons goed realiseren dat er op dit moment een grote aanval plaats vindt op Europa, door vooral de USA.                                                      De beoordelingsbureaus S&P, Fitch en Moody's zijn geen onafhankelijke bureaus en hebben een politiek doeleinde. Wie kan deze bureaus nog serieus nemen: vlak voor het uitbreken van de 'subprime' crisis in 2008 gaven zij de subprime-leningen nog status triple A. Het IMF en de rating bureaus zijn als een groep wolven of aasgieren om Europa aan het cirkelen. Sinds een paar weken komen er geluiden uit het IMF die zeggen dat Griekenland en Ierland eigenlijk failliet moeten gaan omdat ze onder hun schulden zullen bezwijken, terwijl de Europese Unie volhoudt dat er niets aan de hand is. Dat is de eerste barst in het plafond, waarin het voor het eerst duidelijk wordt dat het IMF niet onze bondgenoot is maar de vijand. Want gebeurt er als een 'zwakke broeder' van de EU bezwijkt? Dan krijgen de aandeelhouders een deel van hun leningen niet terug, en wie zijn die aandeelhouders? Voornamelijk Europese banken en pensioenfondsen. Als grote Europese banken failliet dreigen te gaan worden ze gesteund met belasting-miljarden, maar de staatsschuld loopt dan zo gigantisch op dat niemand nog gelooft in een goede afloop.  Deze crisis is ook een politieke crisis, omdat de EU niet bij machte lijkt om zich te verdedigen. 

 

En het vernietigingswapen dat steeds wordt ingezet heet Credit Default Swap. Heeft iemand u wel eens uitgelegd wat een CDS eigenlijk is? Behalve dan de term 'exotisch financieel instrument' of 'financiele innovatie'? Wel, het is een verzekering tegen faillisement, maar dan niet je eigen faillisement, maar dat van een ander! Dus als een ander failliet gaat, krijg jij uitbetaald! Kassa. Dus heb jij er groot belang bij dat die ander failliet gaat.  Dat is precies wat er nu aan de hand is in  Europa. Er wordt gegokt op welk land de volgende is die het loodje legt. En het loodje legt het land dat het vaakst wordt afgewaardeerd door de ratingbureaus. Als dat te vaak gebeurt stijgt de prijs van een CDS voor dat land en de rente van de staatsobligaties gaat omhoog. Je kunt deze Swaps krijgen voor landen, steden, staten en bedrijven. CDS's voor de staat Californie zijn erg duur en dat betekent dat men de kans op faillisement hoog inschat.

 

Het is dus financiele oorlogvoering wat er plaatsvindt, maar wie dat interessant vindt moet maar goed kijken naar de links die ik hier boven heb gezet en ook in de sectie "links" op deze site is natuurlijk nog veel meer te vinden.

 

Maar wat is de link met ons dagelijks eten? Wel, wat hebben we voor landbouw ontwikkeld de laatste decennia? Grootschalige landbouw. Hoe groter hoe beter. En we hebben voor deze vorm van landbouw vooral grote leningen nodig om onze bedrijven draaiende te houden. Als een scenario zoals hierboven zich voltrekt, krijgen Europese banken het zo moeilijk dat ze nog minder geld uitlenen dan ze al doen en gaat die geldkraan dicht. Hierdoor ontstaat er een serieus voedseltekort in Europa! Daarboven op krijgen we de hoge olieprijs waardoor transport te duur is; en de Engelse term 'resource-nationalism' zal ook betrekking gaan krijgen op voedsel. Landen, bijv. Rusland, gaan de export van grondstoffen strategisch inzetten, dwz alleen leveren aan bevriende staten. Op dit moment gebeurt dat al met olie en de oorlog in Libie is daar ook een onderdeel van.  

 

Als je alleen al deze gevaren serieus bekijkt en ziet dat de situatie alleen maar erger wordt en dat er niet wordt gezocht naar echte oplossingen, dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat er grote verschuivingen gaan plaatsvinden. En dat de voedselvoorziening daardoor serieus in gevaar komt. LOKALE LANDBOUW is dan ook het enige echte antwoord. Ik woon in Amsterdam en richt mijn aandacht dus vooral op deze stad. Ik ben volledig gericht op het bouwen van een lokaal voedselnetwerk, dat de klappen kan verzachten. Maar er zijn er slechts weinigen die de urgentie van de situatie inzien en die het ook nog op kunnen brengen om hier positief en constructief mee om te gaan.

 

In Amsterdam Noord zijn interessante dingen aan de gang. Er zijn nu twee speeltuinen waar  moestuinen opgezet zijn, er is een groep buren in de Banne die moestuinen aanleggen en er is een boerderij De Stadshoeve waar een moestuin is. Dat lijkt een eerste aanzet tot een lokaal systeem, waar wellicht een basisschool mee kan gaan doen en als er dan ook trainingen worden gegeven voor balkontuinieren, dan zou je iets kunnen als: 'Van Balkon tot Boerderij'.

Nogmaals, er is een begin en ik hoop daar dit jaar verder mee te komen. Daarnaast zijn er 9 tuintjes opgezet in Transvaal waarvan een aantal moestuinen. Zelf ben ik verder betrokken bij Cityplot, van waaruit ik ook workshops organiseer, in samenwerking met Valerie Turner. Zij is ook werkzaam op de moestuin van de Stadshoeve. Al deze en andere projecten staan ook links onder de kop Stadslandbou in Amsterdam.

 

Ik wil graag in contact komen met mensen, bijvoorkeur uit amsterdam, die dit hele idee van een lokaal voedsel systeem op een ander plan kunnen tillen en daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast vind ik het leuk om ideeen, ervaringen etc. uit te wisselen en heb bedacht dat ik leuke emails zal posten in dit blog en dat ik daar dan op antwoord, zodat er dus eigenlijk een echt forum ontstaat. Maar dan wel zonder al het gescheld:)

Lijkt je dat leuk, stuur dan je mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Bedankt voor het lezen

 

 

 

Blogbericht 18 juni 2009

 

Een hek of geen hek, dat is de vraag...

 

17 juni jl, vond er in Dordrecht een bijzonder symposium plaats, namelijk over Buurtmoestuinen. Er zal een uitgebreid verslag van gemaakt worden en dat zal ik tzt op deze website plaatsen. Ik ga dus geen verslag uitbrengen, maar ik pluk er een interessant thema uit dat telkens terugkeerde en de aanwezigen verdeelde. De titel zegt het al: wel of geen hek! en als je dan een hek neemt, moet ie dan hoog zijn of mag het ook een klein hekje of haagje zijn?

In de voorbeelden die besproken werden tijdens het symposium ging het over twee buurtmoestuinen, die beide binnenkort op  de website zullen verschijnen: De Crabbehof in Dordrecht en de Poptahof in Delft. De Crabbehof heeft wel een hoog hek en de Poptahof niet en daar zijn geen noemenswaardige incidenten van vernieling of diefstal te melden. Aanvankelijk had de Crabbehof ook geen hek, maar toen was er wel sprake van diefstal en vernieling, waardoor de tuinders aandrongen op een hoog hek en dat kwam er. Dus bij de ene tuin is het wel nodig en bij de andere niet. Interessant. Wat maakt nu dat je tuin wel of geen hoog hek nodig heeft

De voordelen van het niet nodig hebben van een hek zijn overweldigend:

1 De kosten. Een hoog hek is verreweg de grootste kostenpost van een buurtmoestuin en kan makkelijk roet in het eten gooien.

2 Acceptatie van de buurt. Een hoog hek schrikt af en daardoor kan er verzet ontstaan tegen de tuin en dan heb je een serieus probleem.

Het plaatsen van een hoog hek kan dus je hele buurtmoestuin verzieken door bovenstaande problemen, maar evengoed kan het niet hebben van een hek je tuin verzieken door diefstal en vernieling. Dit symposium heeft op deze problematiek een verhelderend licht geschenen.

Er zijn namelijk cruciale verschillen tussen de twee tuinen die dit verklaren. De tuin in de Poptahof ligt tussen de flats in waar de deelnemers wonen. De deelnemers en hun buren kijken dus op hún tuin. De kinderen die in die flats wonen laten het wel uit hun hoofd om het te vernielen, omdat er altijd wel iemand is die gezien heeft 'dat het die etter van nummer 18 was'. Het lage hekje dat er staat, vormt geen uitdaging voor rebellerende pubers want het is geen kunst om er wat weg te halen. Niet interessant dus.  Het initiatief om de tuin op te zetten  kwam van één van de bewoners die heel veel moeite heeft moeten doen om de corporatie zover te krijgen mee te werken.

En nu de crabbehof:

De Crabbehof was niet veilig zonder hek. Laten we eens kijken... In de Crabbehof zijn twee tuinen, vlakbij elkaar in de buurt. Beide tuinen liggen onder een flat van ongeveer 30 appartementen, het grenst dus aan één kant aan bewoning. . Nadat er grond geselecteerd was is men in die flat gaan peilen of er animo was voor een moestuintje. Die bleek er niet te zijn! De mensen die uitzicht hadden op de tuinen waren niet echt enthousiast te noemen: er konden geen honden meer uitgelaten worden, de jaarlijkse bbq verloor zijn plaats en de kinderen konden niet meer voetballen. Hoewel de tuin maar een klein stukje van de vrije grond in beslag nam, werd het toch zo ervaren door veel mensen die in de flats woonden. Met andere woorden: de tuin was niet van diegene die uitzicht hadden op de tuin, er was geen sociale controle en dus ontstond er weinig positief contact tussen de bewoners van de flat en de deelnemers aan de moestuin, die allemaal iets verderop woonden. 

Hoewel elke situatie anders is en er geen wetten in steen gegrafeerd kunnen worden, zou je tot de conclusie kunnen komen dat:

hoe meer deelnemers direct uitkijken op de tuin; hoe beter het contact is tussen de deelnemers en de andere bewoners; dus hoe groter het draagvlak binnen de buurt, hoe kleiner de kans dat je een hoog hek nodig hebt.

En iedereen die aan een buurtmoestuin wil beginnen moet zich goed afvragen hoe groot het draagvlak van zijn initiatief in de buurt is, want het ontbreken ervan levert grote problemen op en kan veel plezier bederven.


 

 
'De 9 tuintjes' PDF Print E-mail

 

Er zijn 9 buurttuinen opgezet in Transvaal, varierend van een grote buurtmoestuin zoals op het Afrikanerplein, tot een paar plantenbakken. Niet alle tuintjes zijn moestuinen en ik heb nog niet veel info erover, maar hier zijn alvast de lokaties.

1. Afrikanerplein; grote buurtmoestuin, Blog: http://buurttuinentransvaal.wordpress.com/

2. Tugelaweg

3. Vlindertuin Tugelaweg

4. Buurtcentrum Transvaal

5. Binnentuin de Verbinding

6. Binnentuin Tugela 85

7. Verticaal Groen

8. Rozenboog Steve Bikoplein

9. Plantenbakken hoek Kraaipanstraat-De la Reystraat

 
buurtmoestuin Fietsroute Amsterdam Nieuw west PDF Print E-mail

 

 

Hier is een kaart van Amsterdam Nieuw west waar alle moestuinen in zijn opgetekend. Leuk voor middagje fietsen! 

 
«StartPrev1234NextEnd»

Page 2 of 4